Shannon Werleman

Functie: Tandarts

Afdeling: Algemeen practicus

Big-registratienummer: 59030476302
Relatie tot de praktijk: Praktijk-eigenaar

Ingeschreven in het vakgerelateerde kwaliteitsregister
Lid van een vakgerelateerde beroepsvereniging
Gevolgde na- en bijscholing in afgelopen kalenderjaar 80 uur, waarvan 60 uur bij door het kwaliteitsregister goedkeurde trainingen.
Big-registratienummer: 59030476302

Terug naar overzicht